TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

 
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği; Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Ayrıca; Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler. Bu hizmet içeriğinde ADR konvansiyonuna geçiş sürecinde ;

Kimyasal Madde Üreticileri/Alıcıları/Taşıyıcıları İçin;

Tesiste kullanılan ve üretilen kimyasal maddeler, “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yayınlanan ADR Tehlikeli Maddeler listesi ile karşılaştırılacaktır. Bu çalışmada kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarındaki bilgiler değerlendirilecektir. Çalışma sonucunda ADR kapsamında değerlendirilmesi gereken tehlikeli maddeler belirlenecektir. ADR Kapsamına giren tehlikeli maddeler ile ilgili ADR Kitapçığı Cilt 1 Tablo A ve B’deki bilgiler kullanılarak her bir tehlikeli madde ile ilgili;

- Muafiyet sınırları

- İstisai durumlar

- Taşıma evrakında olması gereken bilgiler

- Ambalajlarda veya taşıma araçlarında kullanılması gereken etiket türleri ve/veya plakalar

- Varsa özel taşıma yükümlülükleri

- Kullanılmasına izin verilen ambalaj türleri

- Kullanılmasına izin verilen tank/portatif tank türleri

- Varsa Doldurma, boşaltma, ambalajlama kriterleri

- Taşıma yapılabilecek araç türleri

- Kullanılacak ambalajlarda olması gereken onay sertifikaları

- Özel hükümler

- Güvenlik Planı

Hakkında mevcut durum raporu hazırlanacaktır.

Ambalaj Üreticileri İçin İse;

Tehlikeli maddede kullanılmak üzere üretilen ambalajların belirli testlerden geçirilmesi ve TS EN ISO 16106 Standardına uygun altyapısını hazırlaması gerekmektedir. Daha sonra UN onaylı olarak nitelendirilen ambalajlar, taşınma koşullarına dayanabilmesi amacıyla kabul edilebilir minimum tasarım standartlarına uygunluğunun belirlenmesi amacıyla muayene kuruluşuna onaylatılması gerekmektedir. Bu kapsamda üreticilerinin altyapı ihtiyaçlarını belirlemek ve altyapılarını hazır hale getirmek için bir proje geliştirmiştir. Bu projenin aşamaları;.

• Üretilen ambalajların ADR Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’nda belirtilen kriterlere uygunluğunun kontrol edilmesi

• Firmaların tehlike sınıflarına göre ambalajların belirlenmesi ve sınıflandırılması

• Firmaların altyapısının ADR’ye uygun hale getirilmesi

• Muayene Kuruluşundan onay için test ve analiz hizmeti verilmesi ve ambalajlarını onaylanması olarak tanımlanmıştır.

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olan ambalaj tipleri, tehlikeli madde sınıfına göre ADR Mevzuatında tanımlanmıştır. Ambalaj üreticilerinin üretim aşamalarını kontrol edebilmesi için kalite sisteminin ikame ettirilmesi şartı bulunmaktadır. Bu aşamada ilk olarak firmaların üretim şartlarının uygunluğu raporlanacaktır.