ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ

 
 

Hızlı nüfus artışı, kalkınma çabaları kapsamındaki sanayi faaliyetleri, küresel ısınma, artan kuraklık ve aşırı tüketim ile birlikte tatlı su kaynakları küresel ölçekte hızla tükenmektedir. Suyun ne kadar hayati ve toplumsal öneme sahip bir kaynak olduğu artık çok daha yüksek sesle dile getirilen bir gerçektir. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, su kaynaklarının azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım ve kirlilik baskıları su kaynaklarının korunmasını ve gelecek nesillere aktarımının önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Bu kapsamda , firmamız sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde Ülkemizin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve etkin kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini gerçekleştirmek üzere gerekli olan teknik esaslar çerçevesinde işletme hizmeti vermektedir.

Gelişmekte olan toplumumuz ve sanayimiz ile birlikte; Çevre değerlerini koruyarak nasıl birlikte yol alabiliriz bakış açısı ile

• Evsel ve endüstriyel atık suların direk deşarjı ile doğal yaşama olası zararlılıklarının yok edilmesi,

• Çevre kanununa istinaden çıkarılmış olan yönetmeliklerle belirlenmiş kirlilik parametrelerinin sağlanması ve kontrollü deşarj edilmesi,

• Proses bazlı çözümler üretilerek, alışıla gelmiş sektörel çözümlerden kaynaklı olası eksikliklerin ortadan kaldırılması,

• “Çözüm üretmeden önce anlamak gerekir” mantığına uygun olarak Ar-Ge çalışmalarını “çözüm ürettik” sözcüğünden önce tamamlamak

Hassasiyetimiz ile birlikte;

• Atık sulara yönelik arıtma gerekliliği var ise gerekliliğinin ortaya konulması ve işletme aşaması ile işletme sonrası karşılaşılması muhtemel giderlerin (personel, elektrik, kimyasal vs.) belirlenip işletme yönetimine çalışmaya başlamadan önce bildirimde bulunmak.

• Proje onayı ve deşarj izininin alınması.