KİMYASAL DANIŞMANLIĞI

 
 

Kimyasallar ile çalışma, firmalara kimyasal maddelerin tehlike ve zararlı etkilerini engelleme ve asgariye indirmek, işçi ve işçi sağlığını korumak gibi çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Firmamız işletmelerin, kimyasal mevzuatlarının yönetimi, takibi ve uyumu hizmetleri konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir.

Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları kimyevi madde tedariğinde bulunan firmaların hem yükümlülüğü hem de müşterileri ve topluma karşı sorumluluğudur. Avrupa Birliği ülkelerinde, GBF/SDS/MSDS'ler, 1907/2006 sayılı REACH mevzuatının EK II’sine göre, Türkiye’de ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde hazırlanmaktadır. Güvenlik Bilgi Formları her firmanın ürününün formülasyonuna göre uzmanları tarafından hazırlanması yasal zorunluluktur. Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, A.B. içi uygulanan CLP direktifinin eşdeğer bir yönetmeliği olan SEA yönetmeliğini 11 Aralık 2013 tarihinde yayımlamıştır. Bu yönetmelik ile yurt içi satışlarda da yeni sınıflandırma, Güvenlik bilgi formu ve etiketleme yasal bir zorunluluk olmuştur. Maddeler için uygulama tarihi 1 Haziran 2015’ten sonra iken, karışımlar için de 1 Haziran 2016 tarihinden sonra zorunlu hale gelecektir. Güvenlik Bilgi Formları için de belirtilen son tarihler geçerli olup, SEA yönetmeliğine uygun sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama bilgilerinin olduğu, 13.12.2014 tarihli, 29204 sayılı GBF yönetmeliğine uygun bir form hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uyum Hizmetleri

SEA Yönetmeliği kapsamındaki uyum hizmetlerimiz,

* Ürünlerinizin SEA’ya uygun sınıflandırılması,

* Ürünlerinizin SEA’ya uygun etiketlenmesi,

* GBF/ (M)SDS' lerinizin SEA’ya uygun hazırlanması,

* Sınıflandırma & Etiketleme envanterine bildirim yapılması,

* Tedarikçileriniz tarafından atanmış temsilci olarak adınıza bildirimlerin yapılması

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Uyum Ve Bildirim Hizmetleri

* Hizmet alacak firmanın gerekli verilerin toplanıp derlenmesi amacıyla ilgili desteğin sağlanması

* Mevzuatça tanımlanmış tarihler çerçevesinde gerekli bilgilerin beyan edilmesi

* Firmanın tabi ve ilgili olduğu mevzuat takibinin yapılması

• Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması Hizmeti

• Kimyasalların Etiketlemesi ve Güvenlik Bilgi Formu (GBF -MSDS) Uyum Hizmetleri

• Sınıflandırma, Etiketleme Ve Ambalajlama Uyum Hizmetleri

• Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Uyum Ve Bildirim Hizmetleri