KARBON DANIŞMANLIĞI

 
 

Ülkemizde İklim Değişikliği ile mücadele alanında ulusal çabalarımız 2009 yılında Kyoto’ya taraf olmamız, ardından ,Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 17 Mayıs 2014 tarih (29003 sayılı) revize edilmiş, ve yönetmeliği takiben 22 Temmuz 2014 tarihinde 29068 sayılı Resmi Gazete’de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. Bu yönetmelik iklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir hamle olup ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, petrol rafinasyonu, petrokimya, çimento, demir-çelik, alüminyum, tuğla, seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi, doğrulanması ve raporlanmasına dair yöntem ve başlıca hususları düzenlemektedir. Bu yönetmelik kapsamında hizmetlerimiz;

• Sera Gazı Emisyonları İzleme Planı ve Raporları Hazırlanması

Sistematik olarak sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi ve düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanması ve ülke genelinde sera gazı emisyonlarının daha net bir şekilde hesaplanması sağlanmaktadır.

• Karbon Ayak İzi Hesaplanması

Karbon-nötr olmak isteyen kurumlar organizasyonlarının faaliyetleri çerçevesinde oluşturdukları/atmosfere salımını gerçekleştirdikleri sera gazlarını (karbon ayakizlerini) hesaplayarak bu emisyonlarını önce azaltmaya çalışıp, azaltamadığını dengelemek/nötrlemek için emisyon azaltımı sağlayan projelerden karbon kredileri satın alarak bu salımlarını dengeleme kapsamında danışmanlık hizmeti verilir.

• Sera gazı envanterlerinin kuruluşta tanımlanması ve yönetilmesi

Yönetmelik kapsamındaki tesislerin, her yıl düzenli olarak izleme, doğrulama ve raporlama sürecine tabi olacağından ve her yıl Bakanlığa gönderilecek olan sera gazı emisyon raporları tesislerin bir önceki yılda gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda oluşan emisyonların miktarını içereceğinden tesisin sera gazı envanterinin kuruluşta doğru tanımlanması ve yönetilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

• Sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi,

Kuruluşta tanımlanan sera gazı emisyonlarının sınırları belirlenerek iyileştirme projeleri ve aşağıda belirtilen konular üzerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

• Kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması.

• Enerji yönetimi ve sera gazı azaltma politikaları ve hedefler

• Sorumlu grup ve organizasyon

• Organizasyonel sınırlamalar

• Hesaplama metodolijisinin seçimi, sebepleri ve yapılan atıflar

• Hesaplamaya dahil edilmeyen sera gazı ve yutakları

• Biyokütlenin yanmasıyla oluşan emisyonun envanterde değerlendirilmesi

• Temel yıl sera gazı envanteri

• Sera gazı uzaklaştırmaları