İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ

 
 

10.08.2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 6.maddesi gereğince; yetkili idarelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. Firmanızın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında sınıfı belirlenerek ruhsat alınması için gereklilikler konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda istenen evraklar dan aşağıdaki konularda uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

• Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni,

• Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri,

• İtfaiye Yeterlilik Belgesi,

• Yol Geçiş İzin Belgesi (UKOME)

• Kapasite Raporu İşlemleri