ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

 
 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Bu kapsamda,

• Sistem Kurulumu

• Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması

• Belgelendirme Sonrası Sistem Uygulamalarının Efektif Hale Getirilmesi Amacıyla Danışmanlık, şeklinde gerçekleştirmektedir.