stickyimage

iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı

iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı

İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı;  yetkili idareler tarafından işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen bir izindir. Bu izin, pek kişi tarafından ruhsat, GSM ruhsatı, çalışma ruhsatı şeklinde ifade edilmektedir. Ancak bilinmelidir ki 10.08.2005 Tarih Ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik göre resmi olarak ifadesi iş yeri açma ve çalışma ruhsatı’dır. En çok karıştırılan diğer bir husus işletme belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının aynı belge olduğudur. İşletme belgesi Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından verilen ve iş yerinde iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alındığını ifade eden bir belgedir.  Bu husus karıştırılmamalıdır.